วิธีใช้ความสำเร็จ 3 วินาทีอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ความสำเร็จ 3 วินาทีอย่างมีประสิทธิภาพ และกลายเป็นสิ่งที่หยุด ไม่ได้

ภาพโดยPablo HeimplatzบนUnsplash

“ความสำเร็จคือสภาวะของจิตใจ หากคุณต้องการความสำเร็จ ให้เริ่มคิดว่าตัวเองเป็นความสำเร็จ”

— พี่น้องจอยซ์

คุณควรทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ในสถานะที่มีประสิทธิภาพสูง ?

1. กลยุทธ์ – Strategy

“ความสำเร็จในชีวิตคือจิตวิทยา 80% และกลไก 20%”

2. เรื่อง – Story

เรื่องราว >> ความคิด >> ความรู้สึก>> การกระทำ>> ผลลัพธ์

“วันนี้คุณอยู่ที่ความคิดของคุณนำคุณมา พรุ่งนี้คุณจะอยู่ในจุดที่ความคิดของคุณพาคุณไป”

~เจมส์ อัลเลน

3. สถานะ – State

หวังว่าคุณจะชอบบทความนี้

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.